Geometriai alapelemek:

  • Pont: a geometria legalapvetőbb eleme, az összes többi leírható a segítségével. Nincs kiterjedése, csak elhelyezkedése. Két egyenes vagy szakasz metszéspontjaként leírható. Jelőlése NAGY BETŰVEL történik
  • Egyenes: két pont segítségével egyértelműen leírható elem, melynek csak egy dimenziós, ezen a dimenzión végtelen. Euklidész meghatározása szerint:  „A vonal szélesség nélküli hosszúság” Kis betűvel jelöljük.
  • Szakasz: két pont által leírható “véges egyenes”. Szintén kis betűvel jelöljük.
  • Sík: egy olyan objektum a térben, aminek két dimenzióban végtelen a kiterjedése, a harmadikban nulla. Három pont (vagy ebből adódóan egy egyenes, szakasz és egy azon kívül eső pont, illetve két egymást metsző, vagy párhuzamos vonal/egyenes) segítségével egyértelműen leírhatót.
  • Síkidom: a síkból pontok, szakaszok segítségével körülhatárolt terület. Például: háromszög, négyszög, sokszög, kör. Területtel, kerülettel rendelkezik.
  • Test: a háromdimenziós térből pontok, szakaszok, síkidomok segítségével kihasított elemek. Pl: kocka, gömb, hasáb, gúla, stb.

Látható, hogy gyakorlatilag mindig visszajutunk a pontokig, akármilyen síkidomot, vagy testet szeretnénk leírni.

Reklámok